chika tanikawa

香月夕花「やわらかな足で人魚は」

[装画]

2021

文春文庫
著者:香月夕花
装丁:野中深雪